Тамеки чеккендердин COVID-19 оорусун жуктуруп алуу коркунучу жогору

Edit Жеке маалыматтар


Сиз төмөнкү анкетаны толтуруп, сиздин жеке маалыматтарды өзгөртүүгө болот.
үчүн, ылдый жактагы терезечеге өзгөртүү үчүн кандай иш-аракет кыларын жазып коюш керек.